Wokół archeologii. Tysiące dróg - jeden cel: poznać przeszłość... Szczecin, 23-25 kwietnia 2010 
Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na II Ogólnopolską Studencką Konferencję Archeologiczną "Wokół archeologii. Tysiące dróg - jeden cel: poznać przeszłość...", która odbędzie się w Szczecinie w dniach: 23-25 kwietnia 2010 roku.Archeologia pomimo tego, iż jest relatywnie młoda, przez swój dynamiczny rozwój szybko stała się dojrzałą i nowoczesną nauką. Współczesna archeologia jest wielowymiarowa i w zasadzie nieograniczona, posiada oblicza: naukowe, społeczno-kulturowe, a nawet gospodarcze. Ma również duże znaczenie dla tworzenia i umacniania tożsamości europejskiej, stała się także istotnym elementem współpracy międzynarodowej.

Archeolog jako osoba działająca na pograniczu nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz ścisłych, zmuszony jest do permanentnego kontaktu z różnymi środowiskami. W związku z czym, formułowanie refleksji historycznej inspirowane i wzmacniane jest dziś często przez wyniki badań takich dziedzin nauki jak: geologia, paleontologia, antropologia, archeozoologia, palinologia, paleoekologia, petrografia, traseologia, tafonomia, metaloznawstwo oraz wiele innych.

Rozpoznanie i badanie przeszłości wzbogacone jest więc współcześnie nowymi metodami i procedurami, które dodatkowo wspomaga nieustanny rozwój techniczny, pozwalający na wprowadzenie licznych innowacji, a także urozmaicenie i zoptymalizowanie efektywności badań oraz prezentacji ich wyników.

Konferencja „Wokół archeologii” ma na celu przeprowadzenie dyskusji i ukazanie wieloaspektowości współczesnych badań archeologicznych, a także wymianę doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacji i szeroko pojętej interdyscyplinarności badań archeologicznych.

Serdecznie zapraszamy Studentów i Doktorantów – nie tylko archeologii!

Zgłoszenia i tematy referatów wraz z abstraktami prosimy wysyłać do 5.03.2010 r., na adres archeo.szczecin2010@gmail.com. Prosimy o użycie dostępnego na stronie Koła formularza zgloszeniowego.

Garść szczegółowych informacji dostępna w komunikacie, a także na stronie internetowej: www.skaus.rox.pl.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego.

Wydarzeniu patronuje forum Archeolodzy.org.

Organizatorzy:
Studenckie Koło Archeologiczne US
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. Krakowska 71-79, 71- 017 Szczecin
e-mail: skaus@univ.szczecin.pl
http://skaus.rox.pl/


Komentarze 

Dodaj komentarz

Formatowanie
Komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora.