Dr Theya Molleson, The skull: in prehistory, in history, and now, Warszawa, 20.03.2009 
Multidyscyplinarny Zespół UW i PMA do Badań nad Osobliwością Natury Gatunkowej Człowieka zaprasza na spotkanie, podczas którego Dr Theya Molleson (Muzeum Historii Naturalnej w Londynie) przedstawi referat pt. The skull: in prehistory, in history, and now.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 862 odsłon/y )   |  permalink
Archeologia w świadomości społecznej, Lublin, 22-24.05.2009  
Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Koła, która odbędzie się w Lublinie w dniach 22-24 maja 2009 roku i przebiegnie pod hasłem: „Archeologia w świadomości społecznej”.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 939 odsłon/y )   |  permalink
Święto - zabawa - uroczystość w świecie starożytnym, Poznań, 7-10.05.2009 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. "Święto - zabawa - uroczystość w świecie starożytnym", która odbędzie się w dniach 07-10 maja 2009 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 1287 odsłon/y )   |  permalink  |  strona internetowa wydarzenia
Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu, Krzemionki, 21-22.04.2009 
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum i Rezerwat Archeologiczno - Przyrodniczy „KRZEMIONKI” – Oddział MH-A w Ostrowcu Świętokrzyskim informują, że w dniach 21-22 kwietnia 2009 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Leśne Kąty” w Sudole – Krzemionkach odbędzie się doroczna Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu”.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 792 odsłon/y )   |  permalink
Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, Toruń, 16-17 kwietnia 2009 
Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza oraz Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności mają zaszczyt zaprosić na drugą edycję konferencji "Kultura materialna średniowiecza w Polsce", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia bieżącego roku w Toruniu.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 1156 odsłon/y )   |  permalink  |  strona internetowa wydarzenia
Dzieje człowieka rozpustnego..., czyli seksualność w dawnych wiekach. Wrocław, 4-5.04.2009 
Studenckie Koło Naukowe Archeologów przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ma zaszczyt zaprosić na Studencką Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2009 roku we Wrocławiu. Temat tegorocznego spotkania wyraża hasło:

Dzieje człowieka rozpustnego..., czyli seksualność w dawnych wiekach.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 748 odsłon/y )   |  permalink  |  strona internetowa wydarzenia
Duch w materii..., Kraków, 8-9 maja 2009 
Duch w materii. Kultura materialna jako wyraz kultury duchowej dawnych społeczności, to II Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa organizowana w Instytucie Archeologii UJ, która odbędzie się 8–9 maja 2009 roku, w Krakowie.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 1144 odsłon/y )   |  permalink  |  strona internetowa wydarzenia
Człowiek a środowisko – wzajemne interakcje, Szczecin 24-26 kwietnia 2009r  
Serdecznie zapraszamy na I Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Archeologiczno - Geologiczną Człowiek a środowisko – wzajemne interakcje, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2009 r. w Szczecinie.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 799 odsłon/y )   |  permalink  |  strona internetowa wydarzenia
Broń i wojna w dziejach człowieka - interdyscyplinarne spotkanie bronioznawcze 
Zapraszamy już na II Bronioznawczą Konferencję Studencką, która odbędzie się 25-26 kwietnia 2009 roku. Tak jak w zeszłym roku obrady odbędą się w Instytucie Historii, przy ul. Kamińskiego 27a w Łodzi.

Więcej...

[ dodaj komentarz ] ( 1408 odsłon/y )   |  permalink

<<Pierwszy <Poprzedni | 1 | 2 | 3 |